fbpx

OSVH

Onderwater-Sport-Vereniging Hilversum

(Kort) Verslag NOB Ledenraad 18 juni 2011

Op zaterdag 18 juni jl. vond in Maarssen de Ledenraad van de NOB plaats.
Op de agenda stonden onder andere het jaarverslag van 2010 en het contributiebesluit, het jaarplan en de begroting voor 2012.
Het advies van de financiële commissie, het goedkeuren van deze documenten, werd door de aanwezige afgevaardigden opgevolgd.

Ook de entreegelden en het tarief van het servicelidmaatschap stonden op de agenda.
Het NOB-bestuur bracht het volgende voorstel in:
A) het schrappen van de entreegelden,
B) het financiële gat opvangen via een contributieverhoging óf een combinatie van een contributieverhoging en een prijsstijging van de lespakketten en
C) het gelijkstellen van het tarief voor het servicelidmaatschap aan de NOB-contributie.
Na een uitgebreide en interessante discussie heeft de Ledenraad vóór het doorvoeren van voorstel A en C gestemd.
Wat betreft voorstel B is voor een contributieverhoging gekozen. Dit betekent dat de NOB-contributie in 2012 met €3,50 per persoon zal gaan stijgen.

Tot slot stond ook de collectieve doorlopende reisverzekering op de agenda. Het NOB-bestuur heeft dit voorgelegd vanuit het perspectief dat een dergelijke verzekering een meerwaarde voor het NOB-lidmaatschap is, maar de Ledenraad dacht daar duidelijk anders over: met een grote meerderheid werd tegen het collectief afsluiten van de reisverzekering gestemd.

De NOB dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng!